Các nhóm Kỹ Năng Mềm

Các nhóm Kỹ Năng Mềm

Nói chung ở trong một công ty bất kỳ tại các vị trí front line – liên quan trực tiếp sản xuất vận hành hay thực hiện dịch vụ, mục tiêu đánh giá chung cho các nhân viên là năng suất – khả năng thực hiện công việc thật sự , chất lượng – khả năng hoàn thành công việc và đáp ứng yêu cầu chất lượng đề ra , tuân thủ qui trình- tuân thủ triệt để các qui trình đề ra, tính sáng tạo – khả năng linh hoạt đáp ứng các yêu cầu ngày càng khác biệt từ khách hàng, đồng nghiệp và đối tác và cuối cùng là teamwork – khả năng làm việc và phối hợp với các đồng sự trong công ty.

Như vậy tại bất kỳ vị trí nào người nhân viên trẻ chưa đảm đương công việc quản lý sẽ được đánh giá qua năm tiêu chí chung đó là năng suất- chất lượng- tuân thủ qui trình- sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.  Dựa trên năm nhóm tiêu chí đó chúng ta có thể có năm loại kỹ năng mềm tác động trực tiếp tới hiệu suất và mức độ hoàn thành công việc của người nhân viên trẻ như sau

Nhóm kỹ năng gia tăng năng suất: điển hình của nhóm kỹ năng này là các kỹ năng như viết báo cáo, kỹ năng giải quyết vấn đề , kỹ năng thương thảo. Đặc trưng của nhóm kỹ năng là chúng trực tiếp tham gia vào một phần công việc hàng ngày của người nhân viên trẻ vì vậy người nhân viên trẻ dứt khoát phải có ngay nhóm kỹ năng này càng sớm càng tốt khi làm việc.

Nhóm kỹ năng gia tăng chất lượng: điển hình của nhóm kỹ năng này là các kỹ năng như kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết phục khách hàng. Đặc trưng của nhóm kỹ năng này là chúng giúp cho người nhân viên hoàn thành công việc nhanh hơn, ít lỗi hơn, chất lượng cao hơn

Nhóm kỹ năng gia tăng tính tuân thủ quy trình: điển hình của nhóm này đó là những kỹ năng như tư duy logic, tư duy hệ thống, các nhóm kỹ năng này giúp cho người nhân viên thấu hiểu được các quy trình của công ty và nâng cao khả năng tuân thủ và hoàn thiện quy trình

Nhóm kỹ năng gia tăng tính sáng tao: điển hình của nhóm này đó là những kỹ năng như tư duy hệ thống , ra quyết định, quản lý cá nhân. Các nhóm kỹ năng này giúp cho người nhân viên gia tăng tính sáng tạo trong giải quyết công việc nhưng vẫn trong phạm vi quy trình và quy định của công ty

Nhóm kỹ năng gia tăng tính làm việc nhóm: điển hình của nhóm này đó là những kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, quản lý stress bản thân, EQ. Các nhóm kỹ năng này giúp cho người nhân viên trẻ hiểu mình là ai, đồng nghiệp mình là ai và các chiến lược và chiến thuật khi tương tác nhằm tạo không khí làm việc nhóm với tất cả nhân viên đồng nghiệp , đối tác và khách hàng

Cách phân loại ở trên chỉ mang tính chất tiêu biểu. Thông thường các kỹ năng mềm đều ảnh hưởng lên tất cả các chỉ tiêu hoàn thành công việc của nhân viên. Tuy vậy, mức độ ảnh hưởng tới các chỉ tiêu sẽ khác nhau tùy vào từng loại kỹ năng mềm một cách cụ thể và phụ thuộc vào ngành nghề mà người nhân viên đó đang làm việc. Ví dụ kỹ năng dịch vụ khách hàng thuộc nhóm gia tăng chất lượng đối với nhân viên kinh doanh nhưng nó lại thuộc nhóm gia tăng năng suất đối với nhân viên dịch vụ khách hàng. Các công ty và các nhân viên trẻ có thể sử dụng cách tiếp cận này để xác định một cách chính xác các kỹ năng mềm cần thực hiện.

Thạc Sỹ  Nguyễn Minh Luân

Sáng Lập Viên http://www.ngayhoivieclam.vn

Advertisements
This entry was posted in Hành Trang Nghề Nghiệp cho các bạn sinh viên năm 3-4, lao động trẻ dưới 3 năm kinh nghiệm, Khát Vọng Nhân Lực Việt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s