Lập kế hoạch ôn thi

Lập kế hoạch ôn thi

Lập kế hoạch ôn thi rất quan trọng các bạn cần thực hiện các mục sau

Đánh giá các phần mạnh và yếu của mình từng môn

Lập kế hoạch mục tiêu cụ thể cho từng môn ví dụ Toán : 7 điểm, Anh văn : 6 điểm- các bạn cần phân bổ thời gian cho những môn mà các bạn có khả năng cải thiện điểm  nhanh và bền vững nhất

Ví dụ các bạn thi đại học ba môn Toán Lý Hóa , năm ngoái điểm chuẩn là 20 các bạn sẽ hoạch định là mình phải đạt 22 – 2 điểm dự phòng , sau đó phân bổ cho 3 môn ví dụ Toán : 6 điểm + 1 dự phòng, Lý : 6 điểm + 0.5 dự phòng và hóa – khá nhất : 8 điểm +1 dự phòng

Sau khi có điểm từng môn- các bạn chia nhỏ từng phần và tự ước lượng số điểm có thể đạt được cho từng phần

Sau khi có từng phần các bạn chia nhỏ từng điểm cần ôn tập

Lập kế hoạch thời gian ôn tập từng điểm- từng phần – và môn học . luôn luôn nhớ xếp thời gian phù hợp có các khoảng nghỉ và ôn tập xen kẽ

Kiểm tra tiến độ và giữa thái độ lạc quan khi giữ vững lịch trình ôn thi

Thạc sỹ Vũ Tuấn Anh

Giám đốc Viện Quản Lý Việt Nam

Sáng lập www.ngayhoivieclam.vn

Advertisements
This entry was posted in Hướng nghiệp- Luyện thi đại học/tốt nghiệp hiệu quả cho học sinh cấp 3 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s