Giá Trị quyết định hướng nghiệp

Giá Trị quyết định hướng nghiệp

Nhiều tài liệu hướng nghiệp phân tích cho phụ huynh và học sinh các vấn đề về hướng nghiệp. Tuy vậy tại sao chúng ta lại có rất nhiều chương trình như đào tạo nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ v/v. Bài viết nhằm đưa ra một quan điểm mới về các chương trình đào tạo nhằm giúp các bậc phụ huynh và các em học sinh có một quan niệm mới về hướng nghiệp.

Các chương trình đào tạo sau trung học  phổ thông bao gồm hai bậc lớn đó là Giáo dục nghề nghiệp bao gồm trung cấp chuyên nghiệp và dậy nghề và giáo dục đại học và sau đại học bao gồm cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ quy định tại điều 4 bộ Luật Giáo Dục. Xu hướng của cha mẹ và các bạn học sinh cấp 3 thường tập trung vào đại học và không quan tâm nhiều tới các bậc dưới như trung cấp chuyên nghiệp , nghề hoặc cao đẳng. Tâm lý sính bằng cấp tồn tại dai dẳng trong xã hội Việt Nam và ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định của phụ huynh và học sinh.

Như vậy giáo dục sau trung học phổ thông nhằm mục đính gì  ngoài việc cung cấp tấm bằng cho các bạn thanh niên. Nhìn lại hệ thống giáo dục tại Việt Nam trong luật giáo dục, tại điều 11 quy định rõ các công dân Việt Nam cần đạt mức phổ cập tại trung học cơ sở. Tuy nhiên trong thế kỷ 21, xu hướng các bạn học sinh cần phấn đấu học hết trung học phổ thông là điều kiện cần để có thể thực hiện các nghề nghiệp giản đơn. Như vậy tại bậc học trung học cơ sở nhằm trang bị kiến thức căn bản để một em học sinh có thể có đủ điều kiện học vấn yêu cầu của công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình trung học phổ thông nhằm nâng cao chuẩn bị cơ sở kiến thức và tri thức cho các bạn học sinh thi vào các bậc học sau trung học phổ thông và nếu không đạt, các bạn học sinh có thể làm các nghề đơn giản. Các chương trình đào tạo sau bậc trung học phổ thông nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cho các bạn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông một nghề nghiệp ổn định trong xã hội. Khi sở hữu một nghề nghiệp ổn định, các bạn học sinh sẽ trở thành những trụ cột nhân lực căn bản nhất của đất nước Việt Nam  để hoạt động tạo ra giá trị của cải vật chất đủ nuôi sống bản thân, gia đình và tạo lập giá trị gia tăng cho xã hội. Như vậy bản chất của các chương trình đào tạo sau trung học phổ thông nhằm tạo ra một lực lượng lao động có chuyên môn và tay nghề trong công việc tạo ra của cải và vật chất.

Nếu hiểu các chương trình theo góc độ như trên,các phụ huynh và các em học sinh cần xác định rõ định hướng nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho bản thân các em học sinh tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ trong xã hội. Mỗi cá nhân tồn tại trong xã hội cần phải tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ để có thể thu nhận lại các giá trị từ các hoạt động đó.    Các em cần phải xác định tại mức thấp nhất khi ra trường  sở hữu đủ để bản thân mình tồn tại độc lập trong xã hội. Như vậy việc xác định rõ ràng mức độ học tập phù hợp năng lực và sở thích bản thân, khả năng của gia đình và các điều kiện cá nhân là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong công tác hướng nghiệp. Một bạn  học sinh phổ thông với lực học trung bình có thể học nghề trung cấp nấu ăn và tạo ra nhiều của cải vật chất cho bản thân, gia đình và xã hội hơn là trở thành một anh nhân viên quèn văn phòng với mức lương ba cọc ba đồng. Tấm bằng chỉ là vật trang trí trong suốt cuộc đời của mỗi cá nhân. Điều quan trọng đó là cá nhân đóng góp được gì cho xã hội và thông qua đó tạo dựng cuộc sống vững chắc cho bản thân và gia đình.

Thạc Sỹ Vũ Tuấn Anh

Giám đốc Điều Hành Viện Quản Lý Việt Nam

Sáng lập www.ngayhoivieclam.vn

Các độc giả chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sử dụng thông tin tư vấn nghề nghiệp. Tác giả và www.ngayhoivieclam.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mọi pháp lý xẩy ra khi độc giả sử dụng thông tin.

Advertisements
This entry was posted in Hướng nghiệp- Luyện thi đại học/tốt nghiệp hiệu quả cho học sinh cấp 3. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s